| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Finally, you can manage your Google Docs, uploads, and email attachments (plus Dropbox and Slack files) in one convenient place. Claim a free account, and in less than 2 minutes, Dokkio (from the makers of PBworks) can automatically organize your content for you.

View
 

FrontPage

Page history last edited by Caroline Doelman 9 years, 3 months ago

Kerkplaats Joure

 

 

De Raad van Kerken Joure wordt gevormd door de Protestantse Gemeente c.a. (Joure en Terkaple), de Doopsgezinde gemeente en de Rooms Katholieke parochie. 

De Raad was al een tijdje bezig met een bezinning rond het thema globalisering aan de hand van het praktijkboek Geloofwaardige Globalisering! , maar wilden ook graag praktisch bezig zijn. De vraag of zij interesse hadden in het traject Kerken - werk aan de wereld sloot aan bij deze behoefte.  

 

 

Werkgroep

De werkgroep bestaat uit ongeveer 10 leden van de Raad van Kerken Joure en omgeving. Omdat de werkgroep één keer in de 2 maanden vergadert en er ook andere (oecumenische) zaken aan de orde komen is het belangrijk om duidelijke lijnen uit te zetten en de activiteiten daarop af te stemmen. In de lidkerken gebeurt al het een en ander op het gebied van duurzaamheid. Vooral sociale duurzaamheid springt daar uit onder andere door betrokkenheid bij de Solidair Joure. 

Zie ook: http://www.kerkpleinjoure.nl/ 

 

Dromen

Met elkaar is nagedacht over de kerk van Joure en omgeving in de toekomst. In grote lijnen werd het volgende geschetst:

De kerk is sociaal vangnet, het is van belang om met elkaar in gesprek te blijven, er is aandacht voor duurzame energie, over de rol van de kerk zijn we zowel somber als positief, er is een breed plaatje van duurzaamheid geschetst. Voor een vervolg kan nagedacht worden over hoe deze lijnen bij elkaar kunnen komen en met elkaar kunnen worden verbonden.

 

Plannen

Er is voor het jaar 2011 voor 3 lijnen gekozen:

  1. Energie en Kerken, waarbij zal worden bekeken of het energieverbruik van de kerken omlaag kan.
  2. Lezing Reinier van den Berg op 24 november 2011 met als titel 'Joure aan zee?!?'. Zie flyer
  3. Hoe duurzaam is de gemeente Skarsterlân? Er is een gesprek gevoerd met de burgerlijke gemeente. Samen met Transition Town Joure, Sari en Amnesty International en met (financiele) steun van de gemeente is een Duurzaam Treffen georganiseerd op 17 september 2011. Zie persbericht. 

 

 

Verbinden

Op plaatselijk niveau zijn er meer initiatieven dan je denkt. Door verbinding hiervan en samenwerking met anderen komt er veel meer tot stand. Lees verder over: Duurzaam Treffen georganiseerd door Transition Town Joure, Sari en Amnesty International en met (financiele) steun van de gemeente.

Verbeelden

Sommige beelden zoals foto’s, tekeningen en filmpjes zeggen meer dan woorden. Kijk of luister naar de verbeelding van een fair en groen leven.

Verdiepen

Lees wat anderen inspireert op de weg naar een fair en groen leven...

 

nieuwsblog werk aan de wereld

 

 

Naar de centrale kerkplaats van Kerken-werk aan de wereld >>>


Welkom op Kerkplaats Joure

Dit is een echte werkplaats! Ben je betrokken bij Kerken - werk aan de wereld Joure? Dan kun je hier zelf ideeën, materialen, beelden, nieuws en verhalen toevoegen over fair en groen leven. Klik op de link om te lezen hoe je toegang kunt krijgen tot de wiki en voor meer informatie over Werken-met-een-wiki
 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.